Dan
Eng

Et tænkt eksempel på en forundersøgelse

1) Hansen har opfundet en kombineret skovl og kniv, der gør, at man både kan grave i sit bed i haven og samtidig også skære vækster af med skovlen. Man behøver således ikke både en skovl og en kniv eller saks, når man arbejder i sit bed.

2) Hansen mener, at hans opfindelse kan være til nytte for mange havefolk, og han vil gerne i forbindelse med en producent, der kan producere og markedsføre hans skovl.

3) Hansen vil gerne have patent på sin opfindelse, men er i tvivl om, om dette vil være muligt.

4) Vi holder et første, uforpligtende møde med Hansen og aftaler, at vi vil udføre en forundersøgelse af hans opfindelse. Denne koster kr. 15.000 plus moms, og vil kunne udføres på maksimalt 14 dage.

Nedenfor ses Hansens opfindelse:

Udarbejdelse af nyhedsundersøgelse

Vi udfører en nyhedsundersøgelse og finder den amerikanske patentansøgning US 2014 013516 A1, som beskriver et haveredskab, der både kan anvendes som skovl og saks (se billedet nedenfor)


Hansens opfindelse er ny i forhold til US 2014013516 A1 blandt andet fordi:

1) I Hansens opfindelse udgøres skovlen af ét sammenhængende element, mens skovlen i US 2014013516 A1 udgøres af de to sakse-elementer.

2) Hansens skovl har skær på de respektive ydersider af skovlen, mens US 2014013516 A1 har skær i den centrale del af skovlen.

Patenterbarhed:

1) Det er sandsynligvis muligt at få patent på Hansens skovl.

2) Patentrettigheden (patentkravet) skal være formuleret således, at det adskiller sig klart og entydigt fra US 2014013516 A.

For eksempel:

1) Haveskovl omfattende en skovldel der er forbundet til et håndtag, hvor skovldelen omfatter er formet som et enkelt stykke, der omfatter en central del og overfor hinanden placerede sidedele, der sideværts afgrænser den centrale del af skovldelen, kendetegnet ved at mindst den ene sidedel omfatter et skær, der forløber langs sidedelen, således at skæret vender bort fra den centrale del af skovldelen.

Krænkelsesvurdering

1) For det første er US 2014013516 A1 ikke et udstedt patent, men en patentansøgning, der er under behandling hos USPTO .

2) Men det antages, at US 2014013516 A1 vil føre til patent i USA, og patentets beskyttelsesomfang er defineret i patentkravet:

3) Hansens haveredskab vil krænke den amerikanske patentrettighed, hvis Hansens haveredskab indeholder alle de tekniske træk, der er omtalt i det amerikanske patentkrav.

Første afsnit i dette krav lyder i oversættelse:

"Et haveredskab der omfatter: En bladdel omfattende et første indgribende blad der har et første skærpet område som strækker sig imellem en første spidsdel og et omdrejningspunkt, og et andet indgribende blad, der har et andet skærpet område, der strækker sig imellem en anden spidsdel og omdrejningspunktet, hvori det første indgribende blad og det andet indgribende blad er drejeligt forbundet ved omdrejningspunktet."

Det amerikanske patent omfatter således udelukkende en sakse-lignende genstand, hvor to blade er forsynet med skærpede områder, og hvor de to blade kan dreje i forhold til hinanden omkring et fælles omdrejningspunkt.

Dette er ikke tilfældet i Hansens haveredskab, der kun omfatter et enkelt blad og ingen omdrejningspunkter.

Kommerciel udnyttelse af Hansens haveredskab i USA vil således ikke krænke de amerikanske patentrettigheder.

Afrapportering af resultaterne af forundersøgelsen

1) Resultaterne af nyhedsundersøgelsen, patenterbarhedvurderingen og krænkelsesvurderingen samles i en rapport der også omfatter forslag til en strategi for patentering af Hansens haveredskab, inklusive forventede tidsforløb og udgifter.

2) Rapporten indeholder også kopier af den fundne kendte teknik samt udskrifter fra relevante myndigheder om hvorvidt de relevante patentrettigheder er i kraft og hvor længe de maksimalt vil kunne være i kraft.

Konklusionen i Hansens tilfælde

1) Hansens haveredskab nå anses for nyt.

2) Hansens haveredskab kan antageligt føre til patent.

3) Der er ikke fundet patentrettigheder (eller eventuelle kommende rettigheder) der vil kunne forhindre kommerciel udnyttelse af Hansens haveredskab.

4) Det anbefales snarest at indlevere en patentansøgning på Hansens haveredskab. Vi anbefaler indledningsvis at indlevere denne som en dansk patentansøgning og senest 12 måneder herefter at følge den danske ansøgning op af en europæisk ansøgning eller en international ansøgning afhængigt af om Hansen kun ønsker patent i Europa eller også udenfor Europa.